Đi học và đi làm muộn, xin phép tiếng Anh như thế nào?

    Đi học và đi làm muộn, xin phép tiếng Anh như thế nào?

    Trong cuộc sống, chúng ta khó tránh được tình huống tới trường hay cơ quan muộn hoặc muốn xin về sớm. Nếu đi học muộn và tiết đầu tiên của bạn là môn ngoại ngữ thì có lẽ việc nêu rõ lý do bằng tiếng Anh có thể khiến giáo viên dễ chấp thuận hơn vì sự cố gắng của bạn. Còn nếu bạn đi làm và sếp là người nước ngoài, bạn sẽ nói gì đây?

    About the Author

    Leave a Reply