Từ vựng về tên các món ăn bằng tiếng Anh

    Từ vựng về tên các món ăn bằng tiếng Anh

    Đồ ăn và thức uống và những thực phẩm chúng ta được tiếp xúc hằng ngày. Tuy nhiên bạn có biết chúng trong tiếng Anh được gọi như thế nào không? Đặc biệt, có những đôi lần “Sang Choảnh” bước vào một quán ăn nước ngoài mà không biết gọi tên các món ăn bằng tiếng Anh. Thì đó quả thật là một sự xấu hổ “không hề nhẹ”.

    Với khuôn khổ bài viết này, BizzI English sẽ chia sẻ tới học viên từ vựng về tên các món ăn bằng tiếng Anh. Bạn có thể tham khảo bài viết sau đây để biết tên các món ăn bạn ăn hằng ngày nhé!

    About the Author

    Leave a Reply