TỔNG HỢP (PHƯƠNG PHÁP VÀ TÀI LIỆU) – TỰ HỌC TIẾNG ANH TRONG 6 THÁNG – NGHE, NÓI, ĐỌC VÀ VIẾT

    TỔNG HỢP (PHƯƠNG PHÁP VÀ TÀI LIỆU) – TỰ HỌC TIẾNG ANH TRONG 6 THÁNG – NGHE, NÓI, ĐỌC VÀ VIẾT

    [HỌC PHÁT ÂM] 1. IPA (International Phonetic Alphabet): Bảng mẫu tự phiên âm quốc tế, gồm 44 âm (sound) Mỗi âm tiết này có một kí hiệu riêng. Trong 44 âm tiết có 20 nguyên âm gồm 12 nguyên âm đơn (single vowels sounds), 8 nguyên âm đôi (diphthongs) và 24 phụ âm (consonants). Người […]

    Read More »