Menu Close

Cách bày tỏ sự THẤT VỌNG

Chúng ta có nhiều cụm từ để bày tỏ sự thất vọng về sự việc/sự vật nào đó. Bạn thích dùng cụm từ nào nhất trong các cụm từ sau đây?

Khi nào thì dùng Do you realize… và How could you… trong tiếng Anh

Dùng cụm Do you realize… để thể hiện ta đang bực mình hay tức giận. Cụm từ Do you realize… cũng có thể dùng để khiến mọi người nhận ra điều gì đó. Dùng How could you… Khi ta buồn, thất vọng về chuyện gì hoặc ai đó.

 

– Ta dùng cụm Do you realize… để thể hiện ta đang bực mình hay tức giận.

Ví dụ:

Do you realize how late you are?

Anh có thấy là anh trễ nải như thế nào không?

Do you realize what the time is?

Anh có biết giờ là mấy giờ không?

Do you realize how worried we’ve been?

Con có biết là chúng ta đã lo lắng như thế nào không?

 

– Cụm từ Do you realize… cũng có thể dùng để khiến mọi người nhận ra điều gì đó.

Ví dụ:

Do you realize that you’ve left your car lights on?

Anh có nhận thấy là anh đã bỏ rơi lại đèn xe của anh không?

 

– Ta dùng How could you… – Làm sao bạn/con có thể…? Khi chúng ta buồn, thất vọng.

Ví dụ:

How could you do something so stupid?

Sao mày có thể làm những điều quá ngu ngốc như vậy chứ?

How could you be so careless?

Sao anh bất cẩn quá vậy?

 

Nguồn: sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button