Menu Close

CÂU DANH NGÔN TIẾNG ANH VỀ SỰ NỖ LỰC ẤN TƯỢNG NHẤT

Cuộc sống sẽ ít nhiều có sóng gió, nó sẽ xô ngã bạn bất cứ lúc nào, nhưng không phải vì thế mà bạn cho phép mình từ bỏ. Những lúc đó, bạn hãy đọc những câu danh ngôn tiếng Anh về sự nỗ lực để bản thân có thêm niềm tin, sức mạnh, tinh thần lạc quan vượt qua khó khăn cho dù nó tồi tệ đến mức nào.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button