Công thức tuyệt đỉnh cho người mới bắt đầu học tiếng Anh

CÔNG THỨC TUYỆT ĐỈNH

MẬT MÃ CUỐI CÙNG.

Làm sao để mở được một chiếc két sắt này ? Bạn cần có CHÌA KHÓA và MẬT MÃ.

Ngay bây giờ, ở đây, tôi đưa cho ban chiếc chìa khóa và mật mã để giúp bạn giả mã Tiếng Anh không cần quan tâm quá khứ bạn học kém tiếng anh như thế nào, không cần quan tâm bạn có năng khiếu học ngoại hay không. Bạn chỉ cần có mật mã và chìa khóa là đã có thể mở tung cánh cửa.

Đầu tiên , Chìa khóa của việc học tiếng anh chính là TẠO RA ÂM THANH.
Hãy hướng sự tập trung của bạn vào việc tạo ra âm thanh. Bất kết dù bạn là người mới hay đã học tiếng anh một thời gian.

Học ngữ âm phải đọc to lên.
Nghe cũng phải nói ra ngay.
Đọc tài liệu cũng phải phát âm thành tiếng.

Luôn luôn tạo ra âm thanh trong việc học tiếng anh là chiếc khóa quyền năng để chuyển hóa bất cứ ai lên một cấp độ cao hơn.

Rồi bây giờ bạn cần cầm thật chắc chiếc chìa khóa này và nghe thật cận thận mật mã mà tôi sắp thì thầm vào tai bạn đây :

1. Ngữ âm.
2. Từ vựng.
3. Nghe.
4. Ngữ pháp.

Bạn hãy để ý điều này : Bạn chằng thể đảo mật mã theo thứ tự 4321 mà vẫn muốn mở được két sắt. Hãy đặt đúng con số và đúng vị trí.

Chìa khóa và mật mã nằm trong tay bạn. Hãy bật tung cánh cửa rồi giành lấy thứ bạn muốn !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *