Menu Close

Những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng

Cuộc đời không phải là một đường thẳng mà là một đồ thị hình sin, muốn thành công thì đòi hỏi phải cố gắng không biết mệt mỏi và sự cố gắng cũng cần phải có động lực.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button