PHƯƠNG PHÁP DẠY CỦA BIZZI

Hiểu rõ kiến thức học viên đang có, kết hợp với phương pháp giảng dạy độc đáo kèm sự tận tâm của giảng viên sẽ mang đến một lớp học THỰC SỰ hiệu quả

Kỹ năng làm việc nhóm

Học viên được khuyến khích làm việc theo nhóm qua để cùng học hỏi, phát triển và trình bày các ý tưởng. Bao gồm:

  • Trao đổi, thảo luận (Brain Storming)
  • Bài tập tình huống (Case study)
  • Diễn tập (Role Play)
  • Trò chơi mô phỏng (Game)
  • Video Clips
  • Bài tập nhóm (Team work)

Khả năng sáng tạo

Kết hợp kiến thức từ sách vở và thực tế, học viên phải chủ động tìm tòi và đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Điều này kích thích tối đa khả năng sáng tạo, giúp học viên tự tin thích nghi với những thay đổi không ngừng để đạt được thành công

Tư duy phản biện

Tư duy phản biện đòi hỏi học viên khả năng phân tích, đánh giá nguồn thông tin để đưa ra được giải pháp tốt nhất và những quyết định phù hợp cho các vấn đề.

Bài tập thực hành

Học viên sẽ được làm quen với các thiết bị công nghệ cũng như phần mềm hỗ trợ để thực hiện các dự án cũng như thực hành các kỹ năng khác như đọc, viết và ngữ pháp tại nhà, văn phòng, trường hay bất kỳ đâu có kết nối Internet. Bên cạnh đó, học viên được hướng dẫn cách tìm kiếm, sử dụng nguồn tài nguyên số một cách có định hướng.

TẦM NHÌN SỨ MỆNH VÀ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Bizzi luôn hướng đến những giá trị cốt lõi tốt nhất cho học viên